Kadry i Płace

  • czy wiesz jaki charakter powinna przybrać umowa, którą zawierasz z pracownikiem – podpowiemy Ci jaka forma będzie najkorzystniejsza
  • efekt skali – dokładnie wiemy jak relatywnie obniżyć koszty zatrudnienia przy wzroście produkcji
  • po co płacić ZUS jeśli oczekujesz tylko rezultatu, określonego skutku – są na to sposoby
  • czy wiesz jak uzyskać dofinansowanie na pracownika z Urzędu Pracy lub OHP
  • zatrudnienie osoby na umowę o pracę to wiele spraw do załatwienia i dokumentów do przygotowania: badania lekarskie, szkolenia bhp, akty decyzyjne normujące problematykę wynagradzania, postanowienia w sprawach polityki płac, zatrudnienia… w każdej sprawie doradzimy, poprowadzimy i wszystko przygotujemy